Coach, handledning och mentorskap

Coaching är för de som vill öka sin individuella effektivitet, må bättre, få mer energi, finna nya perspektiv och fler möjligheter. Vi erbjuder både individuell coaching, coachutbildningar samt skräddarsydda upplägg för team och ledningsgrupper. Programmen kan variera i omfattning och längd.

Coachningssamtal
VD, chef, specialist eller medarbetare? Vi erbjuder coachningssamtal och mentorskap med fokus på din arbetssituation (för utvecklande samtal, se nedan).

Att boka in coachningssamtal eller ett mentorskapsprogram är en investering i dig och din tid, så du kan må bra, vara balanserad och samtidigt nå bra prestationer. Vi ger dig verktyg som du kan applicera i din vardag. Coachningen erbjuder dig en möjlighet att utveckla både dig själv och andra. Den kan användas till att förstå ett problem bättre, hitta vägar framåt och att lära känna sig själv (och andra) djupare. Du får hjälp med att plocka fram och förfina styrkor så att du/ni kan använda dem på ett konstruktivt sätt.

Coachningssamtalen går att sätta samman till ett mentorsprogram som löper över en längre tid och har ett dedikerat program med olika ämnen där hemuppgifter och kursmaterial ingår.

Utvecklande samtal
I utvecklande samtal ger vi mer utrymme för din personliga utveckling och privatliv. Vi utgår från var du är idag och hur du vill utveckla ditt liv. Vi har lång erfarenhet inom personlig utveckling och hjälper dig att hitta vägen fram.

Syftet med samtalen är att du skall få en större medvetenhet om dig själv och dina beteenden. Genom att kartlägga dina styrkor och förmågor, men också hinder och begränsningar, så blir det lättare att se hur du kan nyttja din fulla potential och ha ett flödande liv. Du får verktyg och insikter som du kan använda konkret i vardagen.

Handledning
Handledning ger en möjlighet att få lyfta tankar och reflektera över din egen roll och dilemman med en neutral part. Handlar om att öka medvetenheten om nuläge och vad som är möjligt. Anpassas utifrån behov, mål och uppdrag. Det handlar om att ta vara på potentialen och hantera de hinder som kommer på vägen. Kan ske både individuellt och i grupp.

Mentorskap
Utgår från din nuvarande position och ditt läge och därifrån tar vi avstamp för att nå dit du siktar. Mentorskapet baseras på mentorns personliga erfarenheter från chef- och ledarroller – med erfarenheten som kunskapsbas stöder mentorn dig i din aktuella situation avseende arbetsuppgifter eller den organisationskultur du är en del av.