Tolk och Övriga tjänster

Tolktjänst
Vi kan erbjuda tolktjänst för arabiska-svenska och tvärt om.
Stöd via telefon eller Teams.

Övriga tjänster
Stöd för personer som skall lära sig anpassa sig till det svenska samhället och dess regler.

Exempel
Stöd vid kontakt med myndigheter, kommun, försäkringskassan, socialtjänst, skolor/förskolor, jobbsökning/praktikplatser mm