Effektiva team och ledningsgruppsutveckling

Hur skapar vi teams som är mer fokuserade på uppgiften och att tillsammans nå uppsatta mål?
Vi utgår ifrån modellen IMGD, Integrative Model of Group Development som är den första vetenskapligt belagda modellen för gruppers utveckling och har mer än 40 års forskning bakom sig.

Den beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus ett upplösningssteg. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen. Är en mycket praktiskt tillämpbar modell för grupper som vill utvecklas och bli effektivare, mer kvalitetsinriktade och mer välmående. Mätverktyget heter GDQ – Group Development Questionnaire.

En bra start för ett effektivt team – att vi tillsammans delar förståelsen för

• Vilka är vi?
• Vart ska vi? och Varför?
• Hur tar vi oss dit?
• Hur går det?

Ledningsgrupp
Fungerande ledningsgrupper med fokus på affärer är grunden för kompetensstarka och framgångsrika verksamheter.

Effektivt Ledningsgruppsarbete handlar om

 1. Att skapa intern effektivitet i gruppen.
  Att utveckla en kultur för resultatfokus, samverkan, kommunikation och gemensamt lärande. Att kunna relatera och nyttja varandra på ett konstruktivt vis till gemensam framgång.
 2. Att skapa organisatorisk effektivitet.
  Att undanröja hinder och skapa förutsättningar för prestation i organisationen. Att utveckla individuella kompetenser till organisatorisk effektivitet. Att skapa både kultur och struktur som stödjer detta.
 3. Att utveckla strategisk effektivitet.
  Att utvecklas i takt med förväntningar och förändringar i omvärlden. Att kunna anpassa verksamheten och balansera olika intressenters skilda krav på verksamheten.

De områden man idag vet är framgångsrika och som vi arbetar igenom tillsammans med ledningsgruppen under programmet är de nedan. Vi kan stödja er i en kort insats genom något av de utvalda eller ett längre program över tid.

 • Syfte
 • Helhetssyn
 • Spelregler
 • Kommunikation
 • Roller och ansvar
 • Möten
 • Beslut
 • Handling och effekt

Det är skillnad på att tillhöra en grupp och en ledningsgrupp. I ledningsgruppen representerar man hela verksamheten eller del av verksamheten. Innebär att många ledningsgruppsmedlemmar sitter på flera stolar – både som operativt ansvariga för en del av verksamheten och som LG medlem. Man behöver utveckla både ledningsgruppen som grupp och varje LG medlem individuellt. Stöd via coachprogram, handledning, utbildning mm