Självledarskap 2.0

Basen i ledarskap är förmågan att leda sig själv och sitt eget arbete. Om man som ledare inte agerar som ett föredöme faller ledarskapet platt. I kursen Självledarskap 2.0 belyser vi vikten av ett gott självledarskap på en arbetsplats. Hur skulle det se ut om alla gjorde sitt jobb på ett bra sätt? Vi jobbar med hur du kan utveckla ditt självledarskap och hur du kan hjälpa andra att utveckla sitt.

  • Kan du välja hur du vill reagera och agera i en situation?
  • Kan du leda dig själv i alla situationer, i mötet med dig själv eller andra personer, oavsett vad de gör/säger?
  • Använder du din fulla potential? Vet du hur stor den är? Stöttar du andra att använda sin?
  • Har du koll på om din inre kompass leder dig rätt? Har du koll på om dina medarbetares kompasser leder dem rätt?

​Om inte så får du en ökad insikt och förmåga att göra detta efter dessa kursdagar.

Målgrupp och syfte
Chefer, ledare och medledare som vill kunna öka verkningsgraden hos sig själv och alla anställda. Som är nyfikna, vill utvecklas och önskar en ökad förmåga att kunna leda sig själva, olika situationer, sitt arbete och stödja andra att göra detsamma.​

Genomförande
Genom en kombination av föreläsningar, arbete individuellt och i grupp, upplevelsebaserade övningar, återkoppling, självreflektion och meditation ges möjlighet till en djupare förståelse av ett framgångsrikt självledarskap i vardagen.​

Kursen har följande upplägg:

  • Innan kursstart – ett inledande samtal på telefon.
  • Att förbereda innan kursstart – en reflektionsuppgift, se nedan. Innehållet kommer först diskuteras på telefon i det inledande samtalet och sedan mer under kursen. Tanken är att vi skall ha konkreta ”case” att jobba med under dagarna.
  • Tre kursdagar, inklusive kvällssessioner.
  • Efter kursen – uppföljningssamtal, sker på telefon eller Teams.