Tjänster

Våra tjänster skapar resultat för kunden genom att utveckla dem att ta tillvara på den potential och kraft som finns inom individen, teamet och organisationen.

Utveckling är nyckelordet för oss!
Hur vi kan bidra till att öka verksamhetens och varje anställds värdeskapande bidrag, det vill säga det värde personen tillför sig själv, sina kollegor och verksamheten. Vi tycker om att inspirerar människor till att vilja utvecklas då välmående människor återspeglas i allt verksamheten ägnar sig åt!

Vi litar och tror på individens kraft, att vi alla i grunden vill göra vårt bästa för vår egen skull såväl som för det sammanhang vi lever i. Ibland kan vi behöva stöd för ta fram detta. För att locka fram denna potential behövs ett bra ledarskap som både utvecklar individerna och verksamheten samt rätt förutsättningar utifrån dagens behov, se modellen nedan.

Våra tjänster sträcker sig i tid och rum – från ett kort inspirationsseminarium, utbildningar, coachprogram till längre insatser och implementeringsprogram.
Vi vill kunna tillhandahålla verktyg som är lätta att applicera i vardagen och förändringar som består – som gör att förändringen kommer ske och fortlever över tid.

Stapeldiagrammet illustrerar behovet av utveckling i samklang med omvärldens krav, hos individen, i ledarskapet och i styrningen. Den tydliggör vikten av både individuell utveckling och utveckling av verksamheten.
Modellen tydliggör behovet av att möta och matcha behoven i en organisation där man leder och styr sin verksamhet utifrån tillit och delaktighet. Grunden är det utvecklande och det strategiska indirekta ledarskapet och dess förhållningssätt.