Själv- och Medledarskap

Vi lever i en digital, global och föränderlig värld, med ett ständigt ökande informationsflöde, med ny teknik, nya sätt att organisera och arbeta som ställer högre krav på ett ökat engagemang, ansvarstagande och självledarskap hos alla anställda.

Självledarskap handlar om förmågan att leda sig själv, olika situationer, sina handlingar och sitt arbete. Att kunna använda sin tid och energi så värdeskapande som möjlighet – både för sig själv, andra runt omkring och för den organisation jag verkar i.

Handlar om att utveckla det jag gör och sättet jag gör det på! Att dagligen reflektera, utvecklas och ha ett vardagslärande.

Alla kan bli bättre på självledarskap – det handlar om att kunna, våga och vilja träna. Träna på att bli bättre på att hantera det som är och den jag är, det jag gör och min förmåga till att hantera förändring.

  • Använder du din tid och energi på bästa sätt – hemma/på jobbet?
  • Finns det personer som gör dig irriterad/ledsen/besviken?
  • Kan du välja hur du vill reagera och agera i varje situation?
  • Tar du tillvara din fulla potential och vet du hur stor den är?
  • Tar du tillvara andras potential – och ser styrkan/det goda i dem?
  • Kan du leda dig själv och andra dit du/de/verksamheten/familjen vill?

Ett ökat självledarskap lägger en grund för att leda och stödja sig själv att ta mer ansvar, engagera sig mer, våga vara nyfikna på andra, vilja stödja/utveckla och påverka andra att vilja det också. Det ger ett ökat värdeskapande bidrag för både dig själv, andra runt omkring och verksamheten.

Hur tränar vi andra i självledarskap?
Workshop, kortare och längre utbildningar och implementeringsprogram.
Genom en kombination av föreläsningar, arbete individuellt och i grupp, upplevelsebaserade övningar, återkoppling och självreflektion ges möjlighet till en djupare förståelse av ett framgångsrikt självledarskap i vardagen.

Nedan lite exempel på vanligt upplägg och innehåll