Förändring 2.0

Varför misslyckas så många förändringsprojekt?
De drar ut på tiden, skapar friktion, kostar mer pengar än förväntat och blir i många fall inte ens genomförda.

I kursen Förändring 2.0 går vi in på bakomliggande mekanismer under en förändring. Lär dig hantera dem och du kan leda förändring, både inre förändringar i dig själv och andra, och yttre förändringsprojekt.

  • Utveckla din förmåga att leda förändring och utveckling
  • Öka förändringsmognadsgraden hos sig själv och andra
  • Leda förändring och kunna hantera yttre och inre motstånd
  • Att kunna integrera förändringsarbetet i sig själv och andra och därmed bli ännu bättre på att leda sin personal och verksamhet till ett ökat resultat.
  • Förändring 2.0 – en stabil förändringsplattform

Målgrupp och syfte
Chefer, ledare och medledare som vill kunna öka verkningsgraden hos sig själv och alla anställda. Som är nyfikna, vill utvecklas och önskar en ökad förmåga att kunna leda sig själva, olika situationer, sitt arbete och stödja andra att göra detsamma.

Genomförande
Genom en kombination av föreläsningar, arbete individuellt och i grupp, upplevelsebaserade övningar, återkoppling, självreflektion och meditation ges möjlighet till en djupare förståelse av ett framgångsrikt självledarskap i vardagen.

Kursen har följande upplägg:

  • Innan kursstart – ett inledande samtal på telefon.
  • Att förbereda innan kursstart – en reflektionsuppgift, se nedan. Innehållet kommer först diskuteras på telefon i det inledande samtalet och sedan mer under kursen. Tanken är att vi skall ha konkreta ”case” att jobba med under dagarna.
  • Tre kursdagar, inklusive kvällssessioner.
  • Efter kursen – uppföljningssamtal, sker på telefon eller Teams.