Kommunikation 2.0

Som ledare är det väldigt viktigt att behärska kommunikation. Kommunikation handlar om att förstå och att bli förstådd, vilket är en typ av utbyte mellan människor. Kursen handlar om att öka kommmunikationsmognadsgraden hos sig själv och andra. Kommunikation är så mycket mer än ord.

Att bli bättre på att kommunicera handlar ofta om att utveckla den ordlösa kommunikationen, den som hela tiden finns där oavsett om vi är medvetna om den eller inte.

 • Utveckla din kommunikativa förmåga
 • Vad hindrar budskapet att nå fram – yttre och inre hinder?
 • Öka din kommunikationsmognadsgrad
 • Vad krävs för att vara en bra sändare och mottagare
 • Verbal och ickeverbal kommunikation
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback och återkoppling
 • Syfte, handling och tolkning i en kommunikations­situation
 • Kommunikation 2.0 – en stabil kommunikationsplattform

Målgrupp och syfte
Chefer, ledare och medledare som vill kunna öka verkningsgraden hos sig själv och alla anställda. Som är nyfikna, vill utvecklas och önskar en ökad förmåga att kunna leda sig själva, olika situationer, sitt arbete och stödja andra att göra detsamma.

Genomförande
Genom en kombination av föreläsningar, arbete individuellt och i grupp, upplevelsebaserade övningar, återkoppling, självreflektion och meditation ges möjlighet till en djupare förståelse av ett framgångsrikt självledarskap i vardagen. ​

Kursen har följande upplägg:

 • Innan kursstart – ett inledande samtal på telefon.
 • Att förbereda innan kursstart – en reflektionsuppgift, se nedan. Innehållet kommer först diskuteras på telefon i det inledande samtalet och sedan mer under kursen. Tanken är att vi skall ha konkreta ”case” att jobba med under dagarna.
 • Tre kursdagar, inklusive kvällssessioner.
 • Efter kursen – uppföljningssamtal, sker på telefon eller teams.