Utvecklande medarbetarskap

I dagens föränderliga arbetsliv behöver inte bara ledare på alla organisatoriska nivåer utvecklas och utveckla.
För att nå en verksamhets mål är det angeläget att medarbetarna är delaktiga, engagerade och ansvarstagande, såväl på individ- som på gruppnivå.

En utvecklande medarbetare:

  • Är engagerad och tar ansvar
  • Visar personlig omtänksamhet
  • Konfronterar konstruktivt
  • Stöttar chefen
  • Visar ett positivt förhållningssätt
  • Inspirerar till kreativitet
  • Har god stresshanteringsförmåga

Basen är modellerna för Utvecklande Ledarskap (UL) och Utvecklande Medarbetarskapet (UM) samt självskattningsverktyg UMM- Utvecklande Medarbetarskap Medarbetarskapsbedömning, ett underlag för lärande reflektioner om medarbetarskap på arbetsplatsen.

Upplägg och exempel på insats
Insatserna utgår från er verksamhets behov och förutsättningar för att ge deltagarna en god grund för ert fortsatta arbete om medarbetarskap och ledarskap.

Tillsammans med verksamhetsansvariga utformar vi ett upplägg. Det kan handla om alltifrån en kortare introduktionsföreläsning för alla medarbetare på en enhet till omfattande utvecklingsinsatser över tid, antingen verksamhetsöverskridande eller i specifika grupper.

Se även utbildningarna Att leda utan att vara chef och Själv- och Medledarskap. Fler sätt att utveckla medarbetarna att bidra till både egen, andras och verksamhetens utveckling.