Indirekt Ledarskap

Indirekt Ledarskap på Vann SPA och hotell, den 16-17 april + 12-13 juni 2024

Utbildningen i Indirekt Ledarskap har fokus på hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du når ut med visioner, mål, strategier och beslut på ett sätt som skapar engagemang, drivkraft och ansvarstagande hos mellanchefer och medarbetare.
Konceptet bygger på gedigen forskning och ger tillgång till konkreta och användbara verktyg.

Framgångsrika indirekta ledare ökar förutsättningarna för en organisation med stark tillit och reflekterande medarbetare som bidrar till både förändring och till förbättringar för sig själva, gruppen och verksamheten.

Du får en förståelse för och verktyg till HUR du som indirekt ledare kan påverka organisationen, nå ut med ditt budskap genom hela organisationen och därmed skapa de resultat som önskar samt kunskap om hur leda på olika organisatoriska nivåer.

Indirekt Ledarskapsmodellen

Målgrupp
Utbildningen vänder till dig som är indirekt ledare, dvs leder genom andra – chef över chefer/ledare stabsfunktion, ledningsgrupp eller liknande.

Genomförande
Kursen genomförs under 2+2 dagar i internatform med två handledare. Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika övningar. Din aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro.

IL genomförs både som öppen utbildning – se datum i pdf överst på sidan och som intern utbildning.
För öppna IL utbildning se produktblad nedan – är på Vann SPA och konferens utanför Lysekil.

Programmets fyra huvudområden
• Utbildningen i Indirekt Ledarskap (IL) – 2+2 kursdagar
• 180-graders feedback, ILL och djupintervjuer
• Strategisk och personlig utvecklingsplan
• Individuellt återkopplingssamtal ca 2 mån efter genomförd kurs