Stress, självledarskap & kommunikation 1.5

En komprimerad kurs som lägger grunden och fokuserar ämnena stress, självledarskap, förändring och kommunikation.​

Basen i ledarskap är förmågan att leda sig själv och sitt eget arbete på ett bra sätt. I kursen behandlar vi hur man kan nå ett gott självledarskap på en arbetsplats så att alla kan göra sitt jobb på ett bra sätt?

För att uppnå detta i dagens samhälle där alla skall utföra allt mer, behöver man kunna hantera sina uppgifter utan stress. Men hur gör man det – lätt att säga, svårt att göra.

Vi går igenom hur detta faktiskt är möjligt, och hur man kan lära andra att göra det. Att hantera sig i förändring och en bra kommunikation är alltid centralt i medmänskliga relationsbyggen.

  • Hur man kan hantera stressfyllda situationer och krav utifrån (och inifrån).
  • Hur kan du leda dig själv i alla situationer, i mötet med dig själv eller andra personer, oavsett vad de gör/säger?
  • Utveckla din/er förändringsförmåga; förstå motstånd och plocka fram potential och resurser.
  • Utveckla din/er kommunikativa förmåga; information, feedback, svåra samtal.
  • Använder du din fulla potential? Vet du hur stor den är? Stöttar du andra att använda sin?​

Ni får en verktygslåda att använda i vardagen för att utvecklas som grupp och individuellt.

Målgrupp och syfte
Chefer, ledare och medledare som vill kunna öka verkningsgraden hos sig själv och alla anställda. Som är nyfikna, vill utvecklas och önskar en ökad förmåga att kunna leda sig själva, olika situationer, sitt arbete och stödja andra att göra detsamma. En grupp personer från samma företag väljs ut, där teman och case tas från aktuella utvecklingsområden.​

Genomförande
Detta är en kurs som ges med deltagare från ett företag, dvs som en internkurs, men på kursgård med övernattningar, totalt tre dagar.
Genom en kombination av föreläsningar, arbete individuellt och i grupp, upplevelsebaserade övningar, återkoppling, självreflektion och meditation ges möjlighet till en djupare förståelse av ett framgångsrikt självledarskap i vardagen. ​

Kursen har följande upplägg:

  • Innan kursstart – lämplig grupp väljs ut, samtal sker internt med vad syfte och mål är, dessa diskuteras och kalibreras med kursledning.
  • Att förbereda innan kursstart. Diskussion om hur kursen ingår i en större satsning där man vill utveckla (del av) företaget. Tanken är att vi skall ha konkreta ”case” att jobba med under dagarna.
  • Tre kursdagar, inklusive kvällssessioner.
  • Efter kursen – individuell återkoppling med närmsta chefer och uppföljning av implementering av kursens resultat, insikter och handlingsprogram