Att leda utan att vara chef

Utbildningen riktar sig främst till dig som är ledare men inte chef i organisationen.

Utbildningen är upplagd för att du oavsett roll eller erfarenhet, ska utvecklas med nya kunskaper och insikter inom ämnet ledarskap. Kursens teoretiska bas utgår från Försvarshögskolans Ledarstilsmodell och böckerna Ledarskapsmodellen och Det utvecklande medarbetarskapet med professor Gerry Larsson som medförfattare.

Syfte och innehåll
Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet och verktyg som stärker dig i hur du leder utan att vara chef. Den ger insikter kring hur du upplevs av andra, drivkrafter vi har och försvar vi tenderar att använda. Utbildningen sätter fokus på hur du sätter syfte, säkrar sammanhang och hur du kommunicerar för att engagera och skapa största möjliga delaktighet.

• Sätta, förstå och stå upp för roll och uppdrag
• Mina värderingar och verksamhetens värderingar
• Vad är chefskap och ledarskap
• Hur skapar man förutsättningar för inre drivkraft hos medarbetare
• Förändring och förbättring som en del av den dagliga verksamheten
• Hur visa omtanke, ge feedback, konfrontera och möta motstånd
• Hur delegera och coacha för att ta vara på allas förmågor

Omfattning
Ni kan få ett skräddarsytt uppdrag för er och era behov.

Nedan exempel på ett populärt upplägg.
Två digitala halvdagar och en heldag fysiskt under tidsspannet 2-5 veckor mellan kurstillfällena. Inga förkunskaper krävs.

Upplägg
Utbildningen består av en mix av teori, övningar, egna reflektioner och gruppdialog kring modeller, och situationer som vi lyfter gemensamt och i mindre grupper.

  • Träff 1 är ett 3 timmar långt webinar på Teams där vi presenterar innehåll, du blir presenterad för dina kurskamrater och handledare och får en övergripande ingång i moment och teorier. Du får ett antal uppgifter att reflektera över till träff 2.
  • Träff 2 är en heldag i verkligheten.
  • Träff 3 är ett avslutande webinar på 3 timmar.

Under utbildningens gång kommer du att få olika övningar och arbetsuppgifter att öva på i din arbetsvardag