Vi får det att hända!

Vi brinner för att få människor och verksamheter att
må och fungera ännu bättre!
Vill du kunna, våga och vilja bidra mer än du någonsin gjort förut? 

Vi stödjer utveckling inom

• Kommunikation, relation, förändring & stress
• Självledarskap, medledarskap & ledarskap
• Handledning & mentorskap
• Individuell & personlig utveckling
• Effektiva team & ledningsgrupper
• Strategiskt stöd & verksamhetsutveckling

Nästkommande öppna utbildningstillfällen
Utvecklande Ledarskap på Mektagonen i Göteborg 
Den 28-30 nov 2023 + 25 jan 2024

Indirekt Ledarskap på Vann
23-24 nov 2023 + 23-24 jan 2024 

Mer utbildningstillfällen och info under Tjänster/utbildningar

Utveckla eller avveckla – vad säger forskningen?

”Oavsett hur bra strategier, mål och planer
man har utvecklar de inte företaget – det
gör människor. I en föränderlig värld är
vikten av utveckling större än någonsin.
– Det saknas en medvetenhet om att
förändringar sker så snabbt som de faktiskt
gör. Det gäller på såväl individnivå som på
organisatorisk nivå.”