Forskning & Framgång

Allt vi gör har sin grund i modern forskning kring ledarskap, relationer, prestationer och personlig utveckling
och hur detta påverkar människor och verksamheten i dess förmåga att skapa resultat.
Handlar om att skapa förståelse för ett modernt och effektivt sätt att styra och leda verksamheten och dess anställda.

Det finns en mängd vetenskaplig forskning om ledarskap. Vårt mål är att sovra och välja ut det viktigaste i denna uppsjö av forskning, för att sedan omvandla till konkreta verktyg som ledare kan använda sig av för att underlätta det dagliga ledningsarbetet.

De senaste trettio åren har forskningen inom ledarskapsområdet fått nytt fokus. Förändringen är så markant att forskarna talar om den som ett paradigmskifte – det bidrar med upp till 60 % av en verksamhets resultat!

Framstående forskare världen över är överens om att det finns ledarbeteenden som bevisligen och markant ökar effektiviteten i organisationen och får människor att både prestera och må bättre. 
Forskning visar också att dessa beteenden lätt kan förvärvas med hjälp av träning, oavsett vilken ledarstil och vilka personliga egenskaper ledaren har.

De flesta ledare vet att det är viktigt att inspirera och motivera sina medarbetare, men saknar kunskap om – och träning i – hur de skall bete sig och handla i specifika situationer. Vi erbjuder ledare det stöd och de verktyg de behöver för att utveckla de beteenden som skapar personlig och organisatorisk framgång.

Läs mer

Framgång
Hur bra kan det blir?
En länk till någon som lyckats flera gånger – här är nycklarna..

Läs mer

Forskning & Framgång

Vi har bland annat jobbat med följande kunder: