Utbildningar

I syfte att utveckla människors förmåga att leda sig själva, andra och verksamheten till utveckling och förändring. 

Vi erbjuder en mängd olika utbildningar – både öppna och verksamhetsinterna.

En verksamhet och dess anställda får aldrig bli stillastående – de verkar i en ständig förändrande omvärld.
Kontinuerlig utveckling är en förutsättning för en verksamhets existens och konkurrenskraft, liksom för individen i sin strävan efter att behålla sitt arbete eller vara anställningsbar.

Det är oerhört stimulerande att få människor och verksamheter att må och fungera ännu bättre. Vår ambition är att de personer vi jobbar med ska kunna, orka, våga och vilja bidra på nivåer de aldrig presterat på förut.

Att ha kunskap är en sak, att använda sig av den och lära andra att använda den i vardagen är något helt annat. Vi erbjuder därför olika stöd som kurser, föreläsningar, workshops, coaching, handledning och mentorskap över kortare eller längre tid – allt för att ni/du ska kunna göra skillnad i vardagen.

Vi delar in kurserna i olika kategorier, efter hur djupa de är. 1.0 motsvarar en vanlig kurs med powerpoint, grupparbeten och traditionell inlärning. För 2.0 sker lärandet genom en kombination av föreläsningar, arbete individuellt och i grupp, upplevelsebaserade övningar, återkoppling, självreflektion och meditation. På så sätt ges möjlighet till en djupare förståelse och en mer varaktig kunskap.

Kurserna kan genomföras som verksamhetsinterna eller öppna kurser. Vissa som externat och vissa som internat.

Läs mer nedan och här om olika utbildningar och dess upplägg.

Indirekt Ledarskap

Utbildningen i Indirekt Ledarskap har fokus på hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och…

Utvecklande Ledarskap

Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Önskar du…

Själv- och Medledarskap

Vi lever i en digital, global och föränderlig värld, med ett ständigt ökande informationsflöde, med…

Kommunikation 2.0

Som ledare är det väldigt viktigt att behärska kommunikation. Kommunikation handlar om att förstå och…

Självledarskap 2.0

Basen i ledarskap är förmågan att leda sig själv och sitt eget arbete. Om man…

Stress, självledarskap & kommunikation 1.5

Basen i ledarskap är förmågan att leda sig själv och sitt eget arbete på ett…

Att leda utan att vara chef

Kursens teoretiska bas utgår från Försvarshögskolans Ledarstilsmodell och böckerna Ledarskapsmodellen och Det utvecklande medarbetarskapet med…

Skräddarsy er utbildning

Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy olika upplägg. Vi börjar alltid med att lyssna in…

Förändring 2.0

I kursen Förändring 2.0 går vi in på bakomliggande mekanismer under en förändring. Lär dig…

Utvecklande medarbetarskap

Mer info kommer inom kort…