Vi får det att hända!

Vi brinner för att få människor och verksamheter att
må och fungera ännu bättre!
Vill du kunna, våga och vilja bidra mer än du någonsin gjort förut? 

Vi stödjer utveckling inom

• Ledarskap, medledarskap & självledarskap
• Förändringsledning
• Verksamhetsutveckling & strategiskt stöd
• Effektiva team & ledningsgruppsutveckling
• Kommunikation, samverkan/relation, konflikt/feedback, förändring, motivation & stress mm
• Handledning & mentorskap
• Individuell & personlig utveckling 

Nästkommande öppna utbildningstillfällen

Utvecklande Ledarskap på Mektagonen i Göteborg,
den 20-22 mars + 26 april 2024

Indirekt Ledarskap på Vann SPA och hotell,
den 16-17 april + 12-13 juni 2024

Utveckla eller avveckla – vad säger forskningen?

”Oavsett hur bra strategier, mål och planer
man har utvecklar de inte företaget – det
gör människor. I en föränderlig värld är
vikten av utveckling större än någonsin.
– Det saknas en medvetenhet om att
förändringar sker så snabbt som de faktiskt
gör. Det gäller på såväl individnivå som på
organisatorisk nivå.”