Implementering – få det att hända!

I dag vet man att 70% av alla förändringsprojekt
inte leder till de effekter man vill ha, varför?

Vi har lång erfarenhet att leda olika förändringsprojekt – att leda implementeringen så att förändringen sker i praktiken!

Varför blir det inte alltid som man tänkt?
Varför får man inte den effekt, förändring, utveckling som man önskar?

Ofta lägger man mycket tid på att ta fram nya mål, affärsstrategi, värdegrund, teknik, arbetssätt, processer, strukturer och organisation mm – brukar de leda till de effekter ni önskar?
Kruxet är att strukturer skapar inte utvecklingen – det gör människor!
De skall ändra sina vanor och lära in nya sätt att agera i vardagen – och det tar tid!

Många skickar även sina anställda på kurs av något slag – ex. teknikutveckling, arbetssätt, ledarskap, grupputveckling – brukar de ta till sig kunskaperna och förändra sina handlingar i vardagen efter det?
Att gå på kurs är en sak men att omvandla det till synbara effekter i vardagen något helt annat.

Att leda människor i förändring handlar om förmåga att förankra det nya och få dem att ta eget ansvar, kunna hantera det inre och yttre motstånd som uppstår samt kunna hitta och ta fram inre och yttre resurser i människor och verksamhet.

När människor utvecklas, använder sin tid mer värdeskapande och lever det nya i praktiken – då får ni de effekter ni önskar! Det är först då som alla insatser och kostnader som ni haft fram tills nu börjar skapa värde och intäkter för verksamheten.

Vi är bra på att få det att hända!
Vi har en bred erfarenhet att leda implementeringar och få med människor till det nya, se exempel här.

Våra implementeringsprograms uppbyggnad

• Sätta en struktur för implementeringen och ta fram en implementeringsplan
• Skapa en intern ”pump” på företaget – en styrgrupp som stödjer och efterfrågar utvecklingen
• Realisera i verkligheten

  • Leda verksamhet – indirekt ledarskap
  • Leda andra – utvecklande ledarskap
  • Leva eget självledarskap
  • Gemensam bas och terminologi
  • Täta glappen i sidled och höjdled – bland ledare
  • Erfarenhetsutbyte

• Få effekt och uppnå resultat

  • Teori – förståelse och träning
  • Process – upplevelsebaserad inlärning 

• Transformation – hur man lever de nya vanorna i praktiken

Vi skräddarsyr programmet efter era behov – bransch, omfattning, vad som skall genomföras, vilken effekt ni önskar och hur fort ni vill ha effekten.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur ett implementeringsprogram kan se ut hos er