Strategiskt stöd och verksamhetsutveckling

I vår vardag hjälper vi verksamheter att stödja både utvecklingen av människor och styrningen på olika nivåer.
Det är viktigt att denna går hand i hand om man inte vill öka sjukskrivningarna eller att folk slutar.
Som strategiskt stöd bidrar vi med extern kompetens och erfarenhet till er i denna utvecklingsresa.

Att driva en utveckling som är långsiktig, genomtänkt och kostnadseffektiv kräver en överskådlig och tydlig karta, en vägbeskrivning. En strategisk handlingsplan baserad på verksamhetens mål och resurser ger företagsledningen goda förutsättningar att leda och driva effektiv personalutveckling.
Den är också ett utmärkt hjälpmedel till såväl intern som extern kommunikation.

För effektiv verksamhetsutveckling behöver tre områden fokuseras

  1. Strategi – dit vi skall och få alla att vilja vara med på den resan – kan både vara övergripande strategi eller nedbruten i form av olika mål mm.
  2. Struktur = VAD, öka verkningsgraden så att vi har rätt strukturer, processer, arbetssätt mm som stödjer strategin
  3. Kulturen = HUR = människorna, öka verkningsgraden så att människorna får, kan, orkar, vågar och vill följa, leva och göra det som behövs för att nå strategin. Det är först när de använder sin tid på rätt sätt som det blir värdeskapandet och önskvärda effekter och resultat skapas.

Procenttalen i modellen nedan anger de olika områdenas påverkan på verksamhetens resultat.