Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap på Mektagonen i Göteborg, den 20-22 mars + 26 april 2024

Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap?
Önskar du att dina medarbetare utvecklas, känner ökad motivation och tar ett ökat ansvar för resultat?

UL är ett direkt ledarskap och handlar om att utveckla de ledarbeteenden man idag vet skapar mest engagemang och drivkraft hos människor. Du kommer få förståelse och träning i att stödja både din egen och andras utveckling och hjälpa dem att kunna, våga och vilja bidra mer än man någonsin gjort förut och där drivkraften kommer inifrån individen själv. Detta ökar det värdeskapande bidraget till verksamheten och dess kunder.

Utvecklande Ledarskap (UL) är framtaget, kvalitetssäkrat och vidareutvecklat av Försvarshögskolan.
UL leder till verklig förändring och vinner framgångar inom såväl det privata näringslivet och offentlig sektor och har funnits på den svenska marknaden sedan 2004.
Artikel om UL av Gerry Larsson, professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan mfl. Läs här.

UL vilar på en vetenskaplig bas som idag är världens mest forskande ledarteori – alla branscher, kulturer, hierarkiska nivåer – med bättre resultat på både individuell utveckling och organisatoriskt resultat.

Ledarskapsmodellen

Målgrupp och syfte
Utbildningen vänder till den som ser sig själv i en ledande roll, t ex chef, ledare, HR, personalchef, projektledare, processledare, konsult med flera.

Genomförande
Kursen genomförs under 3+1 dagar i internat eller externatform med två handledare. Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika övningar. Din aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro.

UL genomförs både som intern och öppen utbildning – se datum och info i pdf överst på sidan.
Är på Hotel Mektagonen i Göteborg.

Programmets fyra huvudområden
• Utbildningen i Utvecklande Ledarskap (UL) 3+1 kursdag
• 360-graders ledarskapsbedömning, ULL
• Personlig utvecklingsplan
• Individuellt återkopplingssamtal