Om oss

Vi vill vara med och bidra till att skapa verklig förändring
både i människor, verksamhet och samhälle.
Vi lever i en föränderlig värld och behöver anpassa oss till den.

Vi är med och skapar företag och verksamheter som är mer effektiva, lönsamma och konkurrenskraftiga genom att vi utvecklar människor att bli deras allra bästa jag.
Människor som mår och fungerar bra trivs bättre, är mer engagerade, ansvarstagande och använder sin tid mer värdeskapande.
De är också bättre på att leda sig själva, andra och verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
Vi vill att de insatser vi gör skall skapa värde och kunna användas både i arbets- och privatliv och genom hela livet.

Ensam är inte stark – vi tillsammans är!
Tillsammans vill vi arbeta med dig och din verksamhet – under den tid det behövs för att skapa de värden och effekter du önskar.
Vi skräddarsyr insatser så vi kan bidra med den kompetens och erfarenhet som ni behöver – ett kompletterade stöd till er utvecklings- och förändringsresa.

Vi är där våra kunder är – både i Sverige och internationellt och arbetar i nätverk.
Mer om oss och n
ågra av våra samarbetspartners ser du nedan. 

Marie Gustafsson
Har mångårig erfarenhet av att utveckla människor och företag/organisationer. Kombinerar att ha en trygg och stark bas i forskningen och att arbeta med de praktiska handlingarna i vardagen – på alla nivåer. Maries styrka är att kunna se långt fram även om inte alla pusselbitar är på plats. Som utbildare är hon uppskattad för sitt engagemang och sin outtömliga energi som får människor att inspireras till att utvecklas. Tycker om att få människor att må och fungera ännu bättre – både i sitt arbetsliv och privatliv.

Souzan Mathiasson Åkerdahl
Har under många år coachat, väglett och handlett människor till utveckling.
Hon har ett brinnande intresse för människor. Tycker om att utbilda, coacha och inspirera människor att inse och utveckla sina egna förmågor. Hennes styrka är hennes stora hjärta, konsten att lyssna på flera nivåer och en unik förmåga att se det där lilla extra i varje person. Arbetar även på arabiska.

Henric Andersson
Har arbetat många år som ledare inom raffinaderibranschen. Han är bra på att få människor att utvecklas och därmed våga leda både sig själva och sitt eget arbete. Henrics styrka är hans lugn, hans förmåga att lyssna och få personen att känna sig sedd. Han tycker om att hjälpa andra att upptäcka sin egen utvecklingspotential och därmed skapa nya möjligheter i livet.

Lina Gustafsson
Lina har under många år arbetat som kursadministratör och ekonomiassistent vid sidan av sina studier och säsongsarbeten i både Sverige och utomlands. Hon är full av energi, snabbtänkt, ansvarstagande, ser vad som behöver göras och får det gjort! Linas ser andra personer, bryr sig om och har lätt för att möta personer där de är – unga som gamla.

Samarbetspartners

Mathias Widstrand
Har en mångårig erfarenhet att jobba i skärningspunkten mellan affär, organisation och människor och har förmågan att skifta perspektiv utifrån vad situationen kräver. Förändring av olika slag har varit ett genomgående tema i de uppdrag och jobb han genomfört. Mathias har en förmåga att skapa trygghet i grupper och att inspirera dem till att växa. I hans värld är det mesta möjligt, och lärandet är en del av resan.

Joacim Andersson
Joacim har stor kompetens och kunskap inom områdena organisation, ledarskap och grupputveckling. Han har en mångårig operativ ledarerfarenhet och stor internationell erfarenhet. Han är van att driva och handleda i stora komplexa förändringsprojekt. Han brinner för insikt, utveckling och värderingar som skapar tillit och hållbara kulturer

Robert Rönnbom
Robert utvecklar människor och organisationer att ta till vara på sin potential. Med sin autenticitet och närvaro sätter Robert fokus på tillit och utveckling för individ och grupp. Hans erfarenheter och kunskaper kommer ur lång erfarenhet i ledande befattningar och inte minst – hans treåriga seglats på en 42 fots segelbåt mellan Nya Zeeland och Marstrand.

Mats Halvarsson
Mats är både professor i fysik och har 20 års erfarenhet av personlig utvecklig/ledarskap. Hans unika kompetens gör att han är en brobyggare mellan dessa två världarna. Han är enastående på att förklara hur den vetenskapliga och den psykologiska världen hänger ihop. Som utbildare är han uppskattad för sitt lugn och att få ihop saker till en helhet. Att träffa Mats i utbildning innebär en unik möjlighet att få se saker från ett helt nytt perspektiv och lyfta sin egna förmåga.

Gunilla Frykensjö Björnfoth
Gunilla har många års erfarenhet av chef- och ledarutveckling på strategisk och operativ nivå. Hon arbetar för att skapa engagemang och tillit i verksamheten för att utveckling, mål och resultat ska nås. Gunilla tar sig an utmaningar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och använder sig ofta av devisen att ”bakom varje klagomål finns ett önskemål, låt oss prata om önskemålet”! Hon är tydlig, lyhörd och inkluderande och anpassar upplägg efter gruppens behov.